Directeur samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO

Directeur samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO

tijdelijk met intentie tot vast
22 augustus 2022
Leiders voor morgen
Succesvol ingevuld.

 

Onze missie: “Alle kinderen gaan succesvol naar school binnen Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland” 

 

De organisatie 

Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland (SWV ZO Friesland VO) is een stichting waarin 15 schoolbesturen voor voortgezet onderwijs samenwerken. Het samenwerkingsverband heeft als taak het beleid passend onderwijs vorm te geven binnen de formele kaders. Het beleid is vastgelegd in het ondersteuningsplan dat minimaal één keer per vier jaar wordt opgesteld. 

Het samenwerkingsverband bevat in totaal 36 schoollocaties in de regio Zuidoost Friesland (de grenzen van de gemeenten zijn: Achtkarspelen, Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel, Weststellingwerf en Skarsterlân.).  

Het team van het samenwerkingsverband bestaat uit zo’n 20 medewerkers, te weten een directeur, beleidsmedewerkers, secretariaat, consultatieteam, een thuiszittersteam en een team ondersteuningstoewijzing.   

 

De functie 

Als directeur ben je verantwoordelijk voor de aansturing van het team van het samenwerkingsverband. Je zet samen met het team en de schoolbesturen de grote lijnen (o.a. in het ondersteuningsplan) uit en geeft hierbij veel ruimte en verantwoordelijkheid aan medewerkers en bevordert het eigenaarschap van de betrokkenen binnen het samenwerkingsverband. 

Vanuit onderzoek en advisering lever je een bijdrage aan beleidsontwikkeling, kwaliteit en innovatie van de ontwikkeling van passend onderwijs. Dit creëer je o.a. door het bijhouden van interne en externe ontwikkelingen en het creëren en onderhouden van een sterk netwerk (zowel in de regio als landelijk). Hierbij neem je zitting in of ben je voorzitter van verschillende werk-, project- en stuurgroepen. 

Je beheert de financiële ondersteuningsmiddelen en zorgt voor de toewijzing van ondersteuningsarrangementen (samen met de toewijzingscommissie). 

Als directeur leg je, binnen de grenzen van een door het bestuur vastgesteld toezichtkader, hiërarchisch verantwoording af aan het bestuur. Het bestuur oefent zijn taken uit op basis van een toeziend bestuursconcept en fungeert als intern toezichthouder. 

  

Wie ben jij? 

Voor deze functie zijn wij op zoek naar een nieuwe directeur die werkt vanuit samen en vertrouwen. Samen met het team, ieder vanuit zijn/haar eigen expertise bijdragen aan inclusief onderwijs. Naast de rol van verbinder, kun je duidelijke doelen stellen en beslissingen nemen. Wanneer er belangentegenstellingen zijn, kun jij draagvlak creëren en onderhandelen. Je bent het gezicht van het samenwerkingsverband en geeft dat binnen het verband, maar ook in externe netwerken op een passende manier vorm. 

 

Jij hebt: 

  • Een HBO/WO werk- en denkniveau; 
  • Kennis van of affiniteit met speciaal onderwijs; 
  • Uitstekende netwerkvaardigheden; 
  • Ervaring met het dragen van de eindverantwoordelijkheid binnen een organisatie (zowel inhoudelijk, personeel als financieel); 
  • Een innoverende blik en bent in staat van buiten naar binnen te kijken; 
  • Een brede kennis van en inzicht in het (V)SO, het voortgezet onderwijs in het algemeen en van maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het werkgebied van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs of je dit snel eigen kunnen maken. 

 

Wat heeft SVWZO Friesland VO jou te bieden? 

Werken voor onze organisatie betekent dat je terecht komt in een deskundig en energiek team. Samen werken we aan inclusief onderwijs en dat is wat ons allemaal drijft en zorgt voor een prettige en gedreven werksfeer. Naast de interne organisatie is er de samenwerking met de scholen binnen het samenwerkingsverband en heb je de mogelijkheid een groot netwerk daaromheen te creëren. 

Bij aanstelling krijg je een dienstverband van 1 jaar welke bij goed functioneren wordt omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd. 

Het salaris is ingedeeld in schaal 14 van de CAO VO (max 6.888) op basis van 36 uur.  

 

Enthousiast?  

Ben jij uitgedaagd door deze vacaturetekst en weet jij dit over te brengen door middel van een pakkende motivatie en cv?  

Dan komen we graag met jou in contact! Deze procedure wordt begeleid vanuit ‘Klaar voor Morgen’. Solliciteren kan middels de onderstaande button of stuur je cv en motivatie naar werving@klaarvoormorgen.com. Doe dit zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 5 september 2022. Wil je meer informatie of heb je nog vragen? Neem dan contact op met Mariëlle Gudde (06-42028052) 

We staan voor je klaar!

Wil je meer informatie of heb je vragen over deze vacature? Neem contact op met Mariëlle Gudde via 0642028052