Manager Behandel- en Expertise Netwerk | De Zijlen

Manager Behandel- en Expertise Netwerk | De Zijlen

Vast
28 juni 2022
Leiders voor morgen
Succesvol ingevuld.

Manager Behandel- en Expertise Netwerk (MT lid 32-36 uur)


De Organisatie

De Zijlen zet zich met ruim 1500 medewerkers in voor 1200 cliënten met een verstandelijke beperking in de provincie Groningen. Zij kunnen 24 uur per dag rekenen op zorg, begeleiding, huisvesting, werk en dagbesteding. Cliënten, hun familie en medewerkers van De Zijlen zijn gehecht aan de familiaire en plezierige sfeer in de organisatie. Cliënten worden in staat gesteld een zo normaal mogelijk leven te leiden vanuit de overtuiging ‘betekenis boven beperking’.

De Zijlen is expert in het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking met een complexe ondersteuningsvraag. Juist vanwege de expertise binnen de Zijlen, kunnen cliënten op hun eigen manier meedoen in de samenleving. De Zijlen heeft alle kennis en expertise gebundeld in BEN.
BEN staat voor Behandel & Expertise netwerk van De Zijlen. De Zijlen levert multidisciplinaire behandelingen en draagt daarmee bij aan een betekenisvol leven van de cliënten.

De kern van de organisatie wordt gevormd door de locaties waar het dagelijkse leven zich voltrekt en waar cliënten en begeleiders werken aan een plezierig en ontwikkelingsgericht woon- en werkklimaat. De locaties staan onder leiding van locatiehoofden, die rapporteren aan twee zorgmanagers (Oost en West Groningen). De organisatie van De Zijlen wordt geleid door een zogeheten regieteam bestaande uit de bestuurder, de twee zorgmanagers, de manager behandel en expertise netwerk, de manager bedrijfsvoering en de manager HR.

Behandel & Expertise netwerk

BEN is een team waarbinnen 60 professionals werkzaam zijn verdeeld over de volgende disciplines: Medische Dienst (artsen Verstandelijk Gehandicapten, verpleegkundig specialisten, physician assistants, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeut, logopedisten, praktijkassistenten en praktijkmanager), gedragsdeskundigen, vaktherapeuten met uiteenlopende vakgebieden en geestelijk verzorgers. De Medische Dienst wordt direct aangestuurd door de praktijkmanager; de overige disciplines vallen direct onder de manager BEN. De manager BEN geeft tevens leiding aan de praktijkmanager. De inspanningen van de professionals zijn gericht op medische- en gedragsondersteuning van cliënten en zorgverleners. Daarbij speelt kennisoverdracht aan begeleiders een belangrijke rol. BEN heeft de afgelopen jaren een significante ontwikkeling doorgemaakt. Professionals voelen zich thuis in hun team en weten zich verzekerd van aandacht en initiatieven ter bevordering van hun vakmanschap. Bij de gedragsdeskundigen heeft het methodisch werken een stevige impuls gekregen. Recentelijk is gewerkt aan het ontwikkelen van zorgprogramma’s. Zorgprogramma’s dienen als een professioneel kompas voor behandelaren, locatiehoofden en managers.

De functie

In de functie van Manager Behandeldienst en expertisecentrum ben je als leidinggevende verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de behandeldienst. Je zet de recent ingezette lijn rondom onze zorgprogramma’s met verve door en draagt zorg voor doorlopende kwaliteitsverbetering. Je stimuleert een professionele werkcultuur, waarin eigenaarschap, kennisdeling en het creëren van een aanspreekcultuur centraal staat.

Je levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van zorgproducten en leidt organisatie breed innovatieprojecten. Het is aan de nieuwe manager om BEN te positioneren in de netwerken om op die manier de aantrekkelijkheid van De Zijlen als werkgever verder te versterken en de binding met de zittende professionals te verdiepen. Binnen het regieteam van De Zijlen is de manager BEN de eerst aangewezene om het thema zorginhoud te agenderen. Je doorziet het complexe speelveld en zoekt actief de verbinding, in- en extern. Je ontwikkelt en initieert verschillende samenwerkingsvormen met externe partijen en ketenpartners en vakgenoten. De manager BEN vervult hierin de rol van belangenbehartiger en bruggenbouwer. Door onderzoek vermeerdert de kennis over de doelgroepen in de sector. Het is zaak om die kennis met elkaar te delen en te werken aan innovaties in de zorg en behandeling.

De gewenste kandidaat

Is gedreven, energiek, daadkrachtig en ondernemend. Je weet medewerkers te inspireren. Je analyseert, ziet snel de essentie en brengt samenhang. Je hebt ervaring opgedaan in jouw werk als verpleegkundige, orthopedagoog, psycholoog of arts. Naast vakmens ben je een ervaren en inspirerende leidinggevende, overtuigt door visie, richtinggevende kwaliteiten en besluitvaardigheid. Je hecht waarde aan korte lijnen, alertheid en direct contact. Je hebt die effectieve combinatie van zakelijkheid en warmte. Je kunt grenzen stellen en keuzes maken. Je bent een verbinder en creëert een omgeving waarin men kan groeien. Je bent uitnodigend en gericht op de brede samenwerking . Je bent innovatief, neemt eigen verantwoordelijkheid, bent transparant en makkelijk benaderbaar. Je geeft leiding vanuit vertrouwen en betrokkenheid. Je straalt humor en plezier uit in je werk, waarbij je in staat bent om met een grote mate van nuchterheid te acteren. Kennis(deling) en innovatie zijn terug te vinden in jouw trackrecord.

De procedure

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en wil je voor deze uitdaging gaan? Dan komen we graag met jou in contact! Deze procedure wordt begeleid vanuit ‘Klaar voor Morgen’. Ben je geïnteresseerd in de functie van Manager Behandeldienst en Expertise Netwerk? Stuur dan voor 28 augustus a.s. je CV naar werving@klaarvoormorgen.com. Wil je meer informatie of heb je nog vragen? Neem dan contact op met Marieke Kamminga (06-15271212).

Het beloningsniveau voor deze positie is FWG 75, maximaal € 8.256, – bruto per maand. De zorg kent een eindejaarsuitkering.

 

We staan voor je klaar!

Wil je meer informatie of heb je vragen over deze vacature? Neem contact op met Marieke Kamminga via 0615271212