Manager Financiën en ICT (Leeuwarden, 36 uur) (Fier)

Manager Financiën en ICT (Leeuwarden, 36 uur) (Fier)

Vast
5 september 2022
Expertise- en Behandelcentrum
Fier is het landelijk expertise en behandelcentrum voor loverboyproblematiek, eergerelateerd geweld, mensenhandel, kindermishandeling, huislijkgeweld, seksueel geweld en (vroegkinderlijk) trauma.

Fier is op zoek naar een ondernemende en resultaatgerichte leidinggevende met overtuigingskracht en organisatiesensitiviteit in de functie van:

Manager Financiën en ICT (Leeuwarden 36 uur)

De Organisatie

Fier biedt hulp aan slachtoffers, getuigen én plegers van geweld. Ze gaan voor duurzame hulp die blijvende effecten sorteert in de levens van kinderen, jongeren en volwassenen. Daarom werken ze holistisch en investeren ze in alle levensgebieden van de cliënten; van gezondheid tot sociale contacten en familie, en van scholing tot werkervaring. Ze leggen het accent voor hen het liefst zo veel mogelijk op de toekomst, op ambities en dromen. Een verleden heb je, een toekomst kun je maken.

Naast zorgverzekeraars, ministeries en provincies kopen ook een veelvoud aan gemeenten in heel Nederland zorg bij Fier in. Zo speelt Fier in op lokale ontwikkelingen en ambities en werken ze vanuit het psychotraumacentrum en in de thuissituatie met gezinnen die de hulp van Fier nodig hebben. Fier krijgt te maken met verschillende inkoop- en financieringsmodellen, uiteenlopende tariefstructuren en zorginhoudelijke arrangementen.

Fier heeft een praktische en resultaatgerichte cultuur en een platte organisatiestructuur. De complexe context van de cliëntsituaties vraagt om creativiteit bij het vinden van inhoudelijke oplossingen en de financiering daarvan. Daarbij passen korte lijnen, zeggen waar het op staat en afspraak is afspraak. Voor nadere informatie over de ambities van Fier verwijzen we graag naar de Strategienota 2021-2023: Fier staat & gaat.

Om haar ambities te realiseren zoekt Fier een inspirerende Manager Financiën en ICT met passie voor (of die energie krijgt van) het werken in een complexe economische omgeving én breed uiteenlopend zorglandschap. Een collega die in staat is om met de Raad van Bestuur en collega-managers het financieel management en de ondersteunende processen in de organisatie te vormen tot een proactieve bedrijfsvoering. Om zo de organisatie te voorzien van een onwrikbaar fundament.

De Organisatiestructuur
Jij geeft leiding aan de afdeling financiën en ICT en rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur. Je werkt nauw samen met je collega-managers. Jouw kernkwaliteiten zijn professionaliteit, autonomie, resultaatgerichtheid, veerkracht en proactief probleemoplossend vermogen.

De afdeling Financiën en ICT bestaat uit:

 • De financiële administratie
 • De financial controllers en P&C medewerker
 • De medewerkers zorgverkoop
 • Team zorgadministratie en inkomen- en advies
 • Team ICT
 • Team functioneel beheer
 • De functionaris gegevensbescherming

Het Management Team bestaat uit de Managers Zorg (primair proces) in de regio’s Leeuwarden en Rotterdam, de manager HR, de manager Expertise en de Manager Financiën en ICT.

De Functie
Als manager financiën en ICT geef je rechtstreeks leiding aan 15 medewerkers. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor 3 teams die beschikken over een eigen teamleider. De totale afdeling telt circa 30 medewerkers. Je ondersteunt de Raad van Bestuur en het managementteam met relevante informatie over de bedrijfsvoering, de zorgverkoop en de ontwikkelingen die vanuit bedrijfsvoering perspectief de komende periode aandacht vragen.

Fier heeft als landelijk expertisecentrum te maken met een veelvoud aan financieringsstromen in de zorg en het sociaal domein plus daarnaast diverse incidentele en structurele subsidiestromen. Dit heeft implicaties voor de contractering, registratie en verantwoording en daarnaast voor het leveren van relevante sturingsinformatie voor de organisaties.

De afgelopen jaren is er een behoorlijke groei doorgemaakt. Daarnaast is door de overheidsmaatregelen de complexiteit en bureaucratie fors toegenomen. Dit heeft ook gevolgen gehad voor de aard en omvang van de werkzaamheden binnen de afdeling.

Fier bouwt aan een toekomstbestendige organisatie die zich inzet voor duurzame zorg en slimmer organiseren in een tijd van schaarse middelen en resources. Een belangrijk taak voor de manager financiën en ICT is het bestendigen van de verbindende positie van Fier in het zorglandschap met landelijke en lokale functies en tijdig te acteren op ontwikkelingen. Vanuit het perspectief dat Fier als organisatie waarde toevoegt voor cliënten, ketenpartners en financiers, met de expertise en het innovatief- en organiserend vermogen dat hierbij past.

In de kern gaat het erom onze prestaties rendabeler te maken. Beter, sneller, slimmer, met minder verspilling, betaalbaar en vele malen leuker.

Belangrijke ontwikkelingen die momenteel spelen zijn onder andere:

 • de (verdere) implementatie van het integraal management in de lijnorganisatie; dit vraagt om een passende ‘klant-leverancier-relatie’ met de faciliterende afdelingen, waarbij (ook) van de manager financiën & ICT implementatiekennis en -kracht wordt gevraagd;
 • de invoering van het zorgprestatiemodel voor de GGZ;
 • de inrichting en invoering van een BI-tool en eenvoudige dashboards t.b.v. stuurinformatie voor managers, teamleiders, projectleiders en onderzoekers;
 • de invoering van een nieuw financieel pakket;
 • de doorontwikkeling van het ECD, ICT en functioneel beheer naar een niveau passend bij de

omvang en complexiteit van de organisatie.

Taken en verantwoordelijkheden

 • De manager financiën en ICT is het financiële geweten van de organisatie. Je bent samen met het team verantwoordelijk voor een adequate administratie, strak georganiseerde P&C cyclus en voor tijdige, correcte en volledige rapportages. Je hebt hierbij de focus op doorontwikkeling en optimalisatie. Je hebt kennis van en zicht op (financiële) mogelijkheden binnen de wet- en regelgeving en het verantwoordingskader.
 • Je denkt mee over de strategische koers van de organisatie.
 • Je ondersteunt middels rapportages, analyses en relevante informatie over de bedrijfsvoering, de zorgverkoop en de ontwikkelingen die vanuit het financiële en bedrijfseconomische perspectief de komende periode aandacht vragen. Daarbij ben je in staat om steeds te schakelen naar de vraag wat dit betekent en wat de impact is voor de (jonge) mensen waar Fier voor werkt.
 • Jij bent als financieel deskundige in staat om zodanig verantwoordelijkheid te nemen dat de Raad van Bestuur vanuit financieel beheersmatig opzicht meer op afstand kan opereren. Je laat zien waar je mee bezig bent en wat jij nodig hebt om jezelf én Fier naar een hoger plan te tillen.
 • Je geeft op een coachende manier leiding, waarbij je medewerkers faciliteert in hun verdere ontwikkeling.
 • In de rol van concerncontroller neem je een onafhankelijke positie in. Vanuit deze rol heb je ook contact met de Raad van Toezicht. Gevraagd en ongevraagd adviseer je vanuit deze rol op financieel en bedrijfseconomisch terrein.
 • Je vertegenwoordigt Fier richting externe contacten, financiers, samenwerkingspartners en

leveranciers.

De gewenste kandidaat
Er ligt een mooie uitdaging voor een gedreven en ervaren financieel manager die ervaring heeft met het aansturen van een afdeling financiën en IT in een complexe organisatie. Enerzijds ben je ‘gepokt en gemazeld’ in het financiële vakgebied; tegelijkertijd heb je sterke affiniteit met, en gevoel voor, IT. Je  weet je weg te vinden in een dynamische omgeving.

Je bent een vakman of vakvrouw op het terrein van financiën, business control en bedrijfsvoering. Je bent vaardig in het opbouwen van en leidinggeven aan effectief werkende teams. Daarnaast heb je bij voorkeur ervaring met de relevante wet- en regelgeving of de ambitie en vaardigheid om je die snel eigen te maken.

Als persoon ben je ambitieus, ondernemend en een sterke verbinder. Je bent punctueel, transparant en kan indien nodig ook sturend zijn zonder de verbinding met collega’s en medewerkers te verliezen. Hoofd en hart werken bij jou samen. Je hebt visie, bent kritisch en voelt je betrokken bij de leefwereld van de cliënten van Fier. Je bent positief ingesteld, inspirerend en houdt ervan om met collega’s te sparren en kennis uit te wisselen.

Wat biedt Fier

 • De arbeidsvoorwaarden zijn conform cao Sociaal Werk; deze functie wordt ingeschaald in functiegroep 14 (€4.509,- t/m €7.363,- bruto bij 36 uur per week).
 • Fier heeft een uitgebreid intern en extern scholingsprogramma, Individueel Keuzebudget (ter hoogte van 16,3% van je salaris, dat je kan inzetten voor onder meer een fiets- en fitnessregeling) een loopbaanbudget voor iedere medewerker en collectieve ziektekostenverzekering . Scholing die noodzakelijk is voor het uitoefenen van je functie betaalt Fier.
 • De standplaats betreft de hoofdlocatie in Leeuwarden, maar werklocatie en tijden zijn in overleg flexibel in te vullen. De mogelijkheid bestaat om een deel van de tijd thuis of op onze locatie in Capelle a/d IJssel te werken.


De Procedure

Ben jij uitgedaagd door deze vacaturetekst en weet jij dit over te brengen door middel van een pakkende motivatie en cv? Dan komen we graag met jou in contact! Deze procedure wordt begeleid vanuit ‘Klaar voor Morgen’. Solliciteren kan middels de onderstaande button of stuur je cv en motivatie naar werving@klaarvoormorgen.com. Doe dit zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 30 september 2022. Wil je meer informatie of heb je nog vragen? Neem dan contact op met Marieke Kamminga (06-15271212). Meer weten over Fier, de visie en werkwijze? Kijk op: www.fier.nl/over-fier of lees het Fier magazine: www.fier.nl/magazines.

Share on email
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp

We staan voor je klaar!

Wil je meer informatie of heb je vragen over deze vacature? Neem contact op met Marieke Kamminga via 0615271212