Teamcoach | Kwartier Zorg & Welzijn

Teamcoach | Kwartier Zorg & Welzijn

Vast
15 mei 2023
Werving & Selectie
Kwartier geeft uitvoering aan de doelstelling via vier sociale teams. Een Sociaal Team is een netwerkorganisatie, waarin verschillende disciplines op het gebied van Zorg en Welzijn samenwerken

Kwartier Zorg & Welzijn is een dynamische welzijnsorganisatie die in opdracht van de Gemeente Midden-Groningen werkt aan het behouden en versterken van welzijn. Er wordt gewerkt aan het vergroten van de zelfredzaamheid van de inwoners, het voorkomen van sociaal isolement en het versterken van de sociale samenhang. Kwartier is zichtbaar, herkenbaar en benaderbaar en daarmee ‘Altijd in de Buurt’.

Voor een van de teams is Kwartier Zorg & Welzijn is op zoek naar een:

Teamcoach (24 uur per week)

Waar ga je werken?

De sociale teams binnen de organisatie hebben ieder een eigen werkgebied in de gemeente Midden-Groningen en bieden inwoners de toegang tot het sociale domein. De medewerkers geven advies, informatie, lichte kortdurende ondersteuning en casemanagement aan inwoners op alle levensdomeinen. De sociale teams bieden toegang tot zorg en ondersteuning vanuit de drie sociale wetten die de gemeente moet uitvoeren: de Jeugdwet, de WMO en de Participatiewet. De sociale teams werken integraal en zijn multidisciplinair ingericht. Ieder team bestaat uit ca. 20 medewerkers.

Waar staan we voor?

Kwartier Zorg en Welzijn werkt vanuit de visie op sociale veerkracht. Dit is het vermogen van mensen om met hulp van hun netwerk tot antwoorden te komen op de uitdagingen die ze tegenkomen. In een sociaal veerkrachtige samenleving hebben inwoners het heft in eigen handen. Mensen kunnen de uitdagingen van deze tijd aan en mensen met een beperking functioneren zo zelfstandig mogelijk. Dit vraagt om een duurzame kanteling, van systeemgericht naar mensgericht. Binnen de organisatie wordt gewerkt aan een veranderproces waarin het bevorderen van sociale veerkracht als basishouding in de werkwijze van alle medewerkers geïntegreerd wordt. Tegelijkertijd wordt het integraal werken (o.a. tussen sociale team en welzijn) verder bevorderen en de samenwerking zowel in- als extern verder geïntensiveerd met daarbij meer aandacht voor preventie en normaliseren.

Wat ga je doen?

Je belangrijkste opdracht als teamcoach is het inhoudelijk ondersteunen van de teamontwikkeling en de teamprocessen vanuit de visie op sociale veerkracht. Je beschikt over inhoudelijke en methodische kennis, zoals Signs of Safety, OGGz en complexe casuïstiek. Je bent het eerste aanspreekpunt in het sociale team. Je hebt een open en toegankelijke houding, je bent direct, zelfstandig en weet je de collega’s te motiveren en uit te dagen. Je stemt af over de werkverdeling en het stellen van prioriteiten. Je werkt nauw samen met de gedragswetenschapper en de leidinggevende van de sociale teams. Je bent onderdeel van het brede ondersteuningsteam en draagt daarin bij door in- en externe trends en ontwikkelingen op het aandachtsgebied te signaleren en mogelijkheden tot het verbeteren van bestaande processen, methoden en programma’s in te brengen. Je vertaalt vakinhoudelijk beleid naar concrete activiteiten en levert een actieve bijdrage aan de implementatie daarvan.

Jouw ervaring?

Voor deze functie vragen we een afgeronde HBO- opleiding op het Sociaal agogische vlak (bijv. Social Work) en bij voorkeur ervaring in het managen van complexe casuïstiek. Je hebt kennis van het brede sociaal domein en minimaal 4 jaar relevante ervaring binnen het werkveld. Je staat stevig in je schoenen, kunt goed omgaan met conflicten en crisissituaties en positioneert je daarin professioneel. Je bent iemand die makkelijk verbinding kunt maken met de mensen om je heen, ziet waar kansen en mogelijkheden liggen en je hebt lef om veranderingen door te voeren.

Daarnaast ben je in het bezit van een rijbewijs en auto.

Wat wordt jou geboden?

Je komt werken in een plezierig, zelfstandig team, waar ruimte is voor humor en onderlinge verbinding. Het team bestaat uit collega’s vanuit verschillende disciplines, met veel ervaring en die zich met gedrevenheid inzetten voor de burgers in de wijk. Je komt te werken in een omgeving waar ruimte is voor ondernemerschap en kansen. Kwartier past de CAO Sociaal Werk toe. Deze cao kent onder andere een aantrekkelijke IKB (Individueel Keuze Budget) en loopbaanbudget regeling. De salariëring is afhankelijk van opleiding en ervaring en is ingedeeld in salarisschaal 10 (max €4927).

Enthousiast?

Dan komen we graag met je in contact! Deze procedure wordt begeleid door Klaar voor Morgen. Voor vragen en/of meer informatie kun je bellen met Mariëlle Gudde (0642028052). Wanneer je direct geïnteresseerd bent, stuur dan z.s.m., maar in ieder geval voor 4 juni a.s. je CV naar werving@klaarvoormorgen.com.

We staan voor je klaar!

Wil je meer informatie of heb je vragen over deze vacature? Neem contact op met Mariëlle via 0642028052