Weer een nieuw HR bureau, nog meer recruitment…

Weer een nieuw HR bureau, nog meer recruitment…

Weer een nieuw HR bureau, nog meer recruitment…. 

JA ehhh Nee. Natuurlijk zijn wij gericht op Organisatieontwikkeling, HR en Recruitment, het is ons vak, onze passie. 

Maar onze tenen krommen bij de discussies wie aan de directie tafel moet, HR of is het toch recruitment, valt HR onder recruitment of toch andersom. Geen enkele directeur of manager zit op deze discussie te wachten. Het gaat erom dat je meerwaarde biedt voor de organisatie. Snapt wat er speelt en dat vertaalt naar goed beleid. Samenwerking en verbinding hierin is essentieel. 

Dus, nee dus als je denkt in HR, Recruitment of arbeidsmarktcommunicatie. Ja als je denkt in integraal, samen, versterken en verbinden. 

Het zijn van een goede werkgever, creëren van een goed werkgeversmerk en de ontwikkeling van mens en leiderschap in de organisatie gaat niet over hokjes. Het gaat over betrokkenheid en verbinden.  

In ons model zie je dat wij vraagstukken altijd integraal benaderen. De focus op wat de organisatie nodig heeft met een benadering van het brede perspectief van de organisatie, HR, Recruitment en arbeidsmarktcommunicatie.  

Je kunt een mooie campagne hebben t.a.v. werkgeverschap, maar als vanuit recruitment of eenmaal binnen vanuit HR een ander verhaal wordt verteld of de nieuwe medewerker een totaal andere beleving ervaart, dan haakt deze snel af. Het totaalplaatje is essentieel. Zowel voor de nieuwe medewerker, de bestaande medewerker met zijn/haar talenten in de organisatie, de manager en ook de directeur. 

Wij kijken uit naar nieuw, samen, integraal, toekomstgericht, data-gedreven HRM, Recruitment & Arbeidsmarktcommunicatie. Tot snel!