Directeur | Evean

Directeur | Evean

Vast
9 februari 2024
Leiders voor Morgen
Ben jij voor Evean de stevige, innoverende en verbindende directeur met visie op de ouderenzorg voor nu én in de toekomst?

Wil jij zowel intern als extern het boegbeeld zijn voor Evean en het concern Espria? Ben je door de combinatie van jouw authentieke persoonlijkheid, competenties en kennis in staat om verder vorm te geven aan de verandering en ontwikkeling van Evean? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren.

Directeur Evean

Organisatie Evean

Als zorgorganisatie levert Evean met ruim 4500 medewerkers in een groot deel van Noord-Holland zorg aan ouderen. Evean biedt deze zorg en ondersteuning in de kop van Noord-Holland, Zaanstreek-Waterland en Amsterdam. Evean levert – naast intramurale verpleging en verzorging onder andere eerstelijnsverblijf, eerstelijnsbehandeling, geriatrische revalidatiezorg, thuiszorg, wijkverpleging, medisch specialistische verpleging thuis, nacht- en waakzorg, thuisbegeleiding, dagbesteding, verzorgd wonen en Volledig Pakket Thuis.

Meer dan ooit wordt van zorgorganisaties verwacht dat zij over de grenzen van de afzonderlijke domeinen heen een samenhangend aanbod aan kwetsbare mensen bieden. Daarom maakt Evean deel uit van het Espria concern. Deze samenwerking brengt voor iedere deelnemende organisatie en haar cliënten en medewerkers meerwaarde.

Het directieteam van Evean bestaat in totaal uit 2 leden. Gezamenlijk is de directie verantwoordelijk voor de integrale aansturing van Evean. De directie valt rechtstreeks onder de Raad van Bestuur van het Espria concern.

Espria

Espria is een concern van zorgorganisaties. Samen werken zij aan zorg van de toekomst; gezondheid van mensen in een zorgzame samenleving. Espria is een aanjager in de noodzakelijke transitie om ook in 2030 de zorg te kunnen blijven bieden aan wie dat nodig heeft. Ouderenzorg, wijkverpleging, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, zorg nabij en informele zorg. Samen maakt Espria de zorg elke dag iets beter. Espria is vertegenwoordigd in diverse regio’s in een groot deel van Nederland. Naast Evean bestaat Espria uit de organisaties;  Icare V&V, Zorggroep Meander, De Trans, GGZ Drenthe, Icare JGZ, Icare Thuisbegeleiding, Altide en Espria Ledenvereniging.

De verschillende organisaties die deel uitmaken van Espria werken vanuit hun eigen identiteit en hebben in het eigen werkgebied een sterke reputatie. De organisaties delen kennis en ervaringen, onder andere binnen de pijlers Medewerker op 1, Toekomstbestendige zorg voor de cliënt en Gezonde bedrijfsvoering en de daaronder horende programma’s’, om zo de best mogelijke zorg te  bieden. Vanuit het streven naar verdergaande samenwerking, vereenvoudiging en digitalisering wordt gewerkt aan standaardisatie en harmonisering van werkwijzen en processen. Zo benutten we de kracht van Espria voor iedere zorgorganisatie.

De directeuren van Evean nemen deel aan de groepsraad van Espria, het overleg van de Raad van Bestuur en de directeuren van de verschillende Espria zorgorganisaties waarbinnen afstemming plaatsvindt over de ontwikkeling en voortgang van de gezamenlijke Espria strategie, de bedrijfsvoering, het beleid en de overkoepelende programma’s.

Functie

Evean heeft behoefte aan een zichtbaar boegbeeld en daarmee aan een stevige directeur met een bedrijfskundig profiel. Iemand die samen met de Raad van Bestuur van Espria, de collega directeur de organisatie, het managementteam Evean en Espria verder vorm gaat geven richting de toekomst. Een verbinder en strateeg met executiekracht. De directie is zichtbaar en nabij voor medewerkers en cliënten en heeft oog voor de regio’s en de individuele belangen.

De directeur is integraal verantwoordelijk en schakelt daarbij op alle niveaus in de organisatie: van de strategische keuzes voor de richting en inrichting, naar het realiseren van die richting in de organisatie en het netwerk, naar het sturen op de kleinste eenheid omdat daar het verschil wordt gemaakt als het gaat om kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering.

Resultaatgebieden

 • integraal verantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie samen met de collega directeur;
 • verantwoordelijk voor bedrijfsvoering, zorginnovatie, capaciteitsmanagement, technologisch ontwikkelingen, datastrategie, vastgoed en zorgverkoop;
 • realiseren van de kwalitatieve en kwantitatieve doelen, voortkomend uit ‘het meerjarig jaarplan’ van Evean en het jaarplan van Espria;
 • verantwoordelijk voor het creëren van optimale (zorginhoudelijke) randvoorwaarden met een goede balans tussen client, medewerker en bedrijfsvoering;
 • verantwoordelijk voor de ondersteuning en coaching van het managementteam om de resultaten te verbeteren en leiding te geven aan de veranderopdracht;
 • verantwoordelijk voor adequaat risicomanagement, voornamelijk met betrekking tot productieregistratie, tijdig bijsturen van de productie en formatie binnen de financiële contractruimte;
 • verantwoordelijk voor het op ondernemende wijze ontwikkelen en in de markt zetten van samenwerking met ketenpartners, zowel binnen als buiten Espria;
 • verantwoordelijk voor verdere ontwikkeling van verbindend en versterkend leiderschap binnen de organisatie;
 • verantwoordelijk voor cultuurverandering naar meer (maatschappelijk) ondernemerschap resultaatgerichtheid in de gehele organisatie en het bevorderen van de interne samenwerking;
 • verantwoordelijk voor een effectieve relatie met financiers en het maken van financieringsafspraken met bijvoorbeeld zorgkantoor en gemeenten;
 • verantwoordelijk voor de focus op continue leren en verbeteren en het creëren en behouden van een daarbij passend werk- en leerklimaat voor medewerkers.

 

Hij/zij ontvangt hiërarchisch leiding van de Raad van Bestuur en is in de dagelijkse praktijk directielid binnen een tweehoofdige, collegiale directie.

De nieuwe directeur van Evean

Espria zoekt een directeur die de ingezette koers vast weet te houden en tegelijkertijd nieuw elan brengt om de organisatie en de beweging van de organisatie op het vereiste tempo en niveau te houden. Vanuit authenticiteit, verbinding en een open houding weet je op een transparante en daadkrachtige wijze resultaten te behalen. Omgevingsbewust en als communicatief sterk persoon leg je op een natuurlijke manier intern en extern de verbinding.

Bij de uitdagingen van Evean en Espria past een ervaren directeur met ruime ervaring in verandermanagement. Je hebt tevens oog voor duurzame inzetbaarheid van mensen. Belangrijk is dat je als directeur samen met de collega directeur en de Raad van Bestuur de ingeslagen koers volgt en bouwt aan een toekomstbestendig en innovatief Evean. We zoeken een directeur die zich vol overtuiging langere tijd aan de organisatie wil verbinden.

De nieuwe directeur:

 • heeft een bedrijfskundig profiel met een goede balans in de aandacht voor medewerker-cliënt en een duurzaam gezonde bedrijfsvoering;
 • heeft ruime ervaring op eindverantwoordelijk (directie)niveau en heeft kennis van dan wel affiniteit met de (ouderen)zorg;
 • beschikt over aantoonbare ervaring met het leiden van veranderingsprocessen met bijbehorend stakeholdermanagement;
 • heeft ervaring met cultuurtrajecten, innovatie en het creëren van een toekomstbestendige positie op de arbeidsmarkt;
 • heeft ervaring in het ontwikkelen van strategische visies (vastgoed, financiering, data(strategie) en ICT) en het vertalen hiervan naar concrete en zichtbare acties in een organisatie;
 • is gericht op verbinding en samenwerken (in de regio en binnen Espria);
 • heeft ervaring met medezeggenschap en ziet het belang van samenwerking met de medezeggenschap in;
 • is een faciliterende en coachende leidinggevende. Iemand die werkt “vanuit samen” en vertrouwen, maar niet schroomt om –waar nodig- op respectvolle wijze aan te spreken.

 

Naast de functie gerelateerde competenties zijn nog enkele algemene persoonskenmerken genoemd die nadrukkelijk onderstreept worden als meerwaarde voor een optimale functievervulling:

 • Integriteit
 • Humor
 • Straalt werkplezier uit
 • Werkt op basis van gelijkwaardigheid
 • Heeft lef
 • Is benaderbaar en toegankelijk

 

Espria als werkgever

Werkgever Espria staat voor diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid. Deze onderwerpen staan hoog op onze agenda. Goed om te weten dat jij gaat werken bij een organisatie waar je kan en mag zijn wie jij bent. Onze kernwaarden lef, innovatief, deskundig, verbindend en trots sluiten daar goed op aan.

De inschaling is conform WNT klasse 5. Beschikking over een leaseauto en aanvullende voorzieningen, zoals telefoon en laptop. Met jouw collega directeur Sandra Oud gaan jullie samen de uitdagingen aan binnen dit dynamisch speelveld. Wil je meer weten over Sandra en Evean? Kijk dan op: https://www.werkenbijevean.nl/directeur-sandra-oud-aan-het-woord

Wil je meer weten over Espria, kijk dan op www.espria.nl 

Enthousiast?

We komen graag met je in contact! Deze procedure wordt begeleid door Klaar voor Morgen. Stuur je cv naar werving@klaarvoormorgen.com. Doe dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 7 maart 2024. Wil je meer informatie of heb je nog vragen? Neem dan contact op met Marieke Kamminga (06-15271212) of Mariëlle Gudde (06-42028052).

Globaal ziet de planning er als volgt uit:  kennismaking bij Klaar voor Morgen, daarna volgen gesprekken met Raad van Bestuur, gesprek met collega directeur en MT, gesprek met OR, CR en PAR en mogelijk een assessment.

We staan voor je klaar!

Wil je meer informatie of heb je vragen over deze vacature? Neem contact op met Mariëlle via 0642028052