Werving
& selectie

Jouw mensen klaar voor morgen

Hoe we jou helpen

Bij ‘Klaar voor Morgen’ is ons uitgangspunt het versterken van jouw interne organisatie. Werken aan jouw toekomstgerichte organisaties met de mensen die er werken centraal. Wij begrijpen als geen ander dat er soms nood aan de man kan zijn (zeker in een arbeidsmarkt die krap en in beweging is) of dat het posities zijn waarbij het wenselijk is dat deze door een externe partij worden ingevuld. Ook in deze situaties helpen wij jouw organisatie graag. We willen dan wel precies begrijpen welke opdracht er ligt en welke kwaliteiten er gevraagd worden. Alleen dan kunnen we toegang bieden tot de allerbeste professionals.

Het vinden van geschikte kandidaten biedt de nodige uitdaging. Een goede kandidaat voor een vacature vinden is soms een kunst, maar het is nog lastiger om te zorgen dat de kandidaat een goede match maakt met de nieuwe werkomgeving. Want alleen dan is een duurzame match mogelijk. Klaar voor Morgen is een vernieuwende dienstverlener in Recruitment. Voor ons is een goede match meer dan een passend CV en een prettig gesprek. We willen zorgen we dat iemand écht past en dus blijft, maar ook dat een nieuw teamlid de gewenste invloed heeft op de teamcultuur. Een nieuw teamlid heeft impact op de bestaande teamcultuur, dus er valt wat te kiezen: wil je het team zakelijker, sneller, strategischer, zorgvuldiger, klantvriendelijker? Dan zoeken wij een kandidaat die helpt om de goede beweging te maken!

Om te zorgen dat een echt goede match wordt gemaakt met de juiste impact, heeft Klaar voor Morgen een systematische aanpak ontwikkeld. We starten met een arbeidsmarktscan, waarin we kunnen zien waar de doelgroep zich bevindt en wat hen beweegt. Daarna voeren we met alle stakeholders rondom de functie een gesprek om de organisatie en de context van de organisatie optimaal in kaart te brengen. Tevens meten we de drijfveren van de kandidaat, en de cultuur van het team waarin de vacature is ontstaan. We kijken dus naar de vacature vanuit het perspectief van de kandidaat, en naar de kandidaat vanuit het perspectief van het team.

Wij zorgen voor jouw beste match, klaar voor de toekomst!

Interim

Wij begrijpen als geen ander dat er soms nood aan de man kan zijn. Er is nu dringend behoefte aan een interim professional om de klus te klaren. Dit kan i.v.m. een tijdelijk knelpunt (door afwezigheid of werkdruk) of er is een specifieke opdracht/ specifieke set aan skills nodig om jouw organisatie verder te brengen.

Vanuit ‘Klaar voor Morgen’ hebben we een groot netwerk aan zelfstandig gevestigde interim professionals, denk aan ondersteunende functies zoals marketing, HR en finance maar ook aan management & directie posities op verschillende niveaus en voor verschillende branches. Nadat we het benodigde profiel uitgebreid met elkaar hebben besproken en wij zicht hebben op daadwerkelijke behoefte gaan wij op zoek naar een passende interim professional. Binnen 3 werkdagen presenteren wij geschikte kandidaten.

Ook een interim kandidaat bemiddelen doen wij net even anders. Op basis van een sterk netwerk en een transparant en realistisch tarief. Wij rekenen een vaste vergoeding op het moment van plaatsing richting de organisatie en werken bewust niet met marge op het uurtarief. 

Vast

Wij kennen de arbeidsmarkt en nog specifieker de arbeidsmarkt in Noord- Nederland en hebben een groot netwerk in veel verschillende sectoren. 

Wij richten ons op het brede aspect van recruitment voor jouw organisatie. We starten met een uitgebreide intake om jouw organisatie nog beter te leren kennen. Niet alleen de inhoud van de functie, maar ook het leren kennen van het team, de werksfeer en cultuur daarbinnen en vertalen dit naar een vacaturetekst passend bij de doelgroep (n.a.v. een arbeidsmarktscan).

Het werven en searchen naar de passende kandidaat doen wij op een  pro-actieve en resultaatgerichte werkwijze met oog voor de wensen van de klant en kandidaat. 

Verder werken wij met een transparant en reëel tarief tegen maximale kwaliteit. Wij zorgen voor jouw beste match, klaar voor de toekomst!

Werkplekmeter

Als het om recruitment gaat, geloven wij dat organisaties mensen zoeken die gedreven zijn om bij te dragen aan hun missie. En dat ‘willen’ meestal belangrijker is dan ‘kunnen’.

Honderd jaar geleden was het grootste deel van ons werk voorschrijfbaar en standaardiseerbaar. Organisaties werkten zoveel mogelijk als machines, die weinig ruimte boden voor een ‘eigen invulling’ van het werk. Logischerwijs richtte de selectie van nieuwe medewerkers zich vooral op competenties en gehoorzaamheid. Immers, wie het vak verstond en zich aan de voorschriften hield, was productief.

In 21e eeuw is het standaardiseerbare werk grotendeel overgenomen door computers, en is het mensenwerk veel complexer geworden. Voor veel medewerkers is geen dag hetzelfde, en dat vraagt voortdurend improvisatie en overleg. Zeker, er zijn nog altijd regels en voorschriften, maar die bepalen maar een klein deel van het werk. Voor leidinggevenden is het veelal onmogelijk om op handelingsniveau te sturen. Het gaat steeds minder om competenties en gehoorzaamheid, en steeds meer om commitment en gedrevenheid.

Drijfveer- en cultuurmetingen geven een goede indicatie van commitment en gedrevenheid, en bieden een haarscherp beeld van de kansen en de risico´s bij het werven van nieuwe medewerkers. Een cultuur- of drijfveermeting geeft onder andere inzicht in een reeks van persoonlijkheidskenmerken, maar ook hoe persoonlijkheidskenmerken in teams leiden tot teamculturen waarin sommige aspecten meer aandacht krijgen dan andere. De meetresultaten laten ook toe dat we onze bevindingen en dilemma’s op een transparante manier aan de klant kunnen voorleggen. Niet alleen de observatie van de recruiter, maar de combinatie met objectieve data bepaalt de kwaliteit van de match tussen mens, functie en team.