Lid van de Raad van Toezicht | Kinderwoud

Lid van de Raad van Toezicht | Kinderwoud

Vast
5 maart 2024
Leiders voor Morgen
Sluitingstermijn gesloten. Kandidaten reeds in procedure.

Kinderwoud staat voor elke dag een mooie dag! Dat geldt voor de kinderen, maar zeker ook voor de medewerkers. Vanuit de kernwaarden Geborgenheid, Eigenheid en Zelfontplooiing bieden zij niet alleen kinderen, maar ook medewerkers de ruimte en mogelijkheden om zich te ontplooien en te ontwikkelen. Bij Kinderwoud wordt iedereen GEZien!

‘Kinderwoud is een open organisatie met al het vertrouwen in de kwaliteiten van de medewerkers.’

Voor Kinderwoud zijn wij op zoek naar:

Lid van de Raad van Toezicht

De organisatie

Kinderwoud is een stichting die al sinds de jaren ’70 werkzaam is in de kinderopvang en peuteropvang in Friesland. En nu, meer dan 50 jaar later, zijn ze – ook met diverse samenvoegingen – uitgegroeid tot een mooie professionele organisatie, waar dagelijks bijna 700 medewerkers werken op 80 verschillende locaties. Op deze locaties worden dagelijks duizenden kinderen op de kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang verwelkomt.

Bij Kinderwoud vinden ze dat de kwaliteit van kinderopvang begint met een geborgen sfeer, oog voor eigenheid en voldoende ruimte voor zelfontplooiing en ontwikkeling van kinderen. Bij Kinderwoud staat de ontwikkeling van ieder kind centraal. Voor een zo goed mogelijke (brein)ontwikkeling richten ze zich in de opvang op vier belangrijke pijlers: spelend leren, bewegen, muziek en gezonde voeding. Deze vier pijlers zorgen er samen voor dat de ontwikkeling van kinderen optimaal wordt gestimuleerd. Naast de sterke ontwikkelingen in het pedagogisch landschap zijn er ook veel ontwikkelingen in de branche, o.a. onder invloed van de politiek en de uitdagingen rondom werkgelegenheid. Ook ligt er een mooie opgave in de samenwerking met het onderwijs en de wens om de voorzieningen voor kinderen te optimaliseren met als speerpunt gelijke kansen voor alle kinderen.

De Raad van Toezicht

De organisatie wordt aangestuurd door een bestuurder die vanuit haar rol als werkgever verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht (RvT). De bestuurder werkt zeer nauw en professioneel samen vanuit de bestuursfilosofie met het MT. De RvT bestaat uit drie leden en komt formeel acht tot tien keer per jaar bij elkaar. Deze momenten worden regelmatig gecombineerd met overleggen met de cliëntenraad en de OR. Naast de formele momenten zijn er gedurende het jaar meerdere ‘informele’ ontmoetingen met medewerkers in de organisatie, collega raden van toezicht of sparringpartners in het werkveld. Ook kent de RvT nog losse opleiding-/ontwikkeldagen.

Naast het individuele specialisme van de leden heeft eenieder de volgende rollen:

  • Toezichthouder
  • Sparringpartner
  • Werkgever
  • Ambassadeur | Netwerker

 

Jouw profiel?

Voor de RvT van Kinderwoud zijn we op zoek een kandidaat met ervaring in een toezichthoudende rol en/of met een governance opleiding. Gezien de samenstelling van de RvT is het wenselijk dat jij ervaring meebrengt op het gebied van financiën. Jij zal een rol gaan vervullen in de totstandkoming van de auditcommissie en bent een toekomstgerichte sparringpartner voor de controller en de bestuurder. Ook adviseer jij vanuit de auditcommissie op de in de RvT te bespreken financiële stukken en over het financiële beleid van de organisatie. Hierbij ben je scherp op de rol die je vanuit de RvT hebt, namelijk toezicht houden i.p.v. overnemen.

Verder:

  • Is het maatschappelijke karakter van de organisatie belangrijk voor jou en ben je hier oprecht bij betrokken;
  • Heb je ervaring of affiniteit met de kinderopvang en/of basisonderwijs;
  • Ben je open, transparant en heb je een prettige wijze van communiceren;
  • Ben je een toekomstgerichte samenwerkingspartner met een actieve grondhouding;
  • Heb je hbo- of wo-niveau;
  • Heb je humor (niet onbelangrijk) en weet je de serieuze kant van deze functie te combineren met een prettige werksfeer.

 

Enthousiast geworden?

Ben je enthousiast geworden en wil je graag in gesprek over deze veelzijdige rol? Neem dan contact op met Mariëlle Gudde (0642028052) of Marieke Kamminga (0615271212) van Klaar voor Morgen, zij begeleiden deze procedure. Direct solliciteren kan natuurlijk ook, stuur jouw CV en korte toelichting naar werving@klaarvoormorgen.com.

Korte toelichting proces:

Sluitingsdatum vacature 29-03-2024, Kennismakingsgesprekken Klaar voor Morgen, selectiegesprekken Kinderwoud 10-04-2024.

Voor deze vacature is het kunnen overleggen van een VOG vereist. Daarnaast zal er een check plaatsvinden op mogelijke belangenverstrengeling met andere rollenen/of functies.

We staan voor je klaar!

Wil je meer informatie of heb je vragen over deze vacature? Neem contact op met Mariëlle via 0642028052