Weer een nieuw HR bureau, nog meer recruitment…

Weer een nieuw HR bureau, nog meer recruitment….  JA ehhh Nee. Natuurlijk zijn wij gericht op Organisatieontwikkeling, HR en Recruitment, het is ons vak, onze passie.  Maar onze tenen krommen bij de discussies wie aan de directie tafel moet, HR of is het toch recruitment, valt HR onder recruitment of toch andersom. Geen enkele directeur of manager zit op deze […]