Toekomstgericht HR

HR voor Morgen

Onze visie op het HR van Morgen? Van reactief naar pro-actief HR. Te vaak zien wij dat de HR afdeling een volgende rol heeft. Overweldigd door trends en ontwikkelingen ontbreekt het aan focus. Het gevolg is dat de HR afdeling opdrachten van bovenaf krijgt en niet verder komt dan volgen. Voor het succes van een organisatie is het essentieel dat de HR afdeling zichzelf anders gaat positioneren.

Wij helpen je daarbij. Als sparringpartner, want we willen het niet van je overnemen. Wij willen jou voorzien van handvatten om het zelf te gaan doen zodra dat mogelijk is. Een aantal thema’s die wat ons betreft onmisbaar zijn en als bouwstenen fungeren van de HR strategie van morgen:

Visie en rol: Aansluitend op de strategie van de organisatie is een eigen visie, strategie en rol duiding onmisbaar. De koers die je vanuit HR wilt varen bepaald alle keuzes die je op de overige onderdelen maakt.

Strategische personeelsplanning (SPP): En dan niet de variant waarin je tot in detail probeert te berekenen wat de formatie is die je over 5 jaar nodig hebt. Wel de methodiek die je laat nadenken over de kennis, vaardigheden en type functies die de komende jaren nodig gaan zijn om zo effectief in te kunnen zetten op in-door- en uitstroom van medewerkers.

Talentmanagent & ontwikkeling: Het in kaart brengen van (onbenut) potentieel binnen de organisatie, om zo mensen te kunnen laten ontwikkelen en te zorgen voor de juiste medewerker op de juiste plek binnen de organisatie met minder verzuim, minder verloop, meer werkgeluk en meer productiviteit als resultaat.

Diversiteit en Inclusie: Toekomstgerichte organisaties hebben een diversiteit aan medewerkers. Anders kijken en denken stimuleert innovatie en vernieuwing. Maar hoe zorg je dat iedereen zich prettig voelt in de organisatie en verschillen elkaar versterken?

Cultuur en teamontwikkeling: Een van de belangrijkste zaken voor medewerkers om bij een organisatie te blijven werken, is de werksfeer en de cultuur. Werkplezier en een open en prettige omgeving zijn organisatie gebonden, maar zeker ook team gebonden. De direct leidinggevende en collega’s bepalen het onderlinge samenspel. Om dit te kunnen meten en verbeteren hebben we de contextmeter ontwikkeld. Nieuwsgierig geworden, neem dan vooral contact met ons op.