Suuz van Wijk: Actrice, Presentatrice en Hoofd Educatie bij Het Houten Huis

Wie is Suuz van Wijk?

Een frisse en energieke facilitator voor jouw groepsprocessen. Suuz is gespecialiseerd in de Deep Democracy methode welke zij inzet op het gebied van teambuilding, conflicthantering en inclusieve besluitvorming. Met een gezonde dosis nuchterheid en humor, nieuwsgierig naar alle stemmen in een groep en altijd op zoek naar het tegengeluid.

Naast facilitator is Suuz werkzaam als actrice en presentatrice en ontwerpt rand- en verdiepende (educatie)programma’s voor theatergezelschappen in Nederland. Haar creativiteit neemt zij graag mee in haar facilitator-schap.

‘Ik maak in mijn trainingen vaak gebruik van creatieve werkvormen om ook de verbeelding aan te zetten. Want verbeelding is een uitstekend vertrekpunt voor verandering.’

Visie op leiderschap

Een leider anno 2023 durft de kracht van verschillen en diversiteit binnen een groep te benutten. Dit vraagt binnen leiderschap moed en lef om het net iets anders aan te pakken dan je misschien gewend bent. Moed en lef om gesprekken aan te durven gaan waarin er vrijmoedig met elkaar gesproken wordt en openhartig naar elkaar geluisterd wordt.

Moed en lef om tijd te maken om conflicten aan te gaan en gedragen besluiten met elkaar te nemen. Eerst vertragen om daarna te versnellen.

‘Ik daag je uit om te kijken hoe jij als leider je kunt ontwikkelen om het potentieel van jouw team volledig te benutten. Wat kun jij doen om de aanwezige talenten en de verschillende perspectieven bij de besluitvorming te betrekken?’

Waarmee kan Suuz je helpen?

Deep Democracy biedt een nieuwe kijk op besluitvorming en groepsdynamiek. De methodiek is in de jaren negentig ontwikkeld door Myrna Lewis in het bedrijfsleven van Zuid-Afrika en wordt sindsdien succesvol toegepast. Aan de hand van deze methode reikt Suuz theorie en tools aan om een team in beweging te krijgen of te kunnen ondersteunen in periodes van transitie, conflict of samenwerking. Het draagt bij tot nog betere gesprekken, het aangaan van conflicten in plaats van ze te vermijden en het nemen van de allerbeste besluiten. En bovenal met nog meer plezier effectief met elkaar samenwerken.