Strategische personeelsplanning, organisatieverandering

Strategische personeelsplanning, organisatieverandering

Klaar voor morgen `SPP` Strategische Personeelsplanning

Veranderen is aan de orde van de dag, we veranderen ofwel ontwikkelen continue. Door de toegenomen complexiteit van organisaties en maatschappelijke vraagstukken, door schaalvergroting en de impact van IT en informatie op de wereld en daarmee op organisaties, staan we niet meer stil, maar zijn we continu in ontwikkeling. De belangrijkste vraag voor je organisatie is niet of deze ontwikkelingen er zijn, maar hoe je als organisatie met deze veranderingen en ontwikkelingen om gaat.

Continue in ontwikkeling zijn is een gegeven, maar zorg dat de ontwikkeling blijven bijdragen aan de bedoeling van de organisatie. Veel organisatie ontwikkeltrajecten dragen weinig bij aan de doelen en de bedoeling van de organisatie en zijn daarmee zonde van de energie, tijd en kosten.

Strategische Personeelsplanning is een goede methodiek om de veranderingen en ontwikkelingen intern en extern zichtbaar te maken en te vertalen naar wat dit betekent of kan betekenen voor jouw personeelsbestand. Niet alleen formatief, maar ook qua houding, gedrag en vaardigheden van de organisatie en medewerkers.

SPP betekent niet dat je in een glazenbol kunt kijken en de toekomst kunt zien. Het maakt wel dat je je bewust wordt van de verschillende mogelijkheden en de manier waarop je kunt anticiperen. Dit anticiperen maakt dat jij en je medewerkers weten wat er verwacht wordt en daarmee ook welke ontwikkeling wenselijk is. Voor bestaande medewerkers, maar ook voor nieuwe medewerkers die je als organisatie wilt aantrekken.

Door deze gezamenlijke beeldvorming en visie komen we weer bij de belangrijkste uitgangspunten van ´klaar voor morgen´ de bedrijfsvoering van jouw organisatie met elkaar verbinden en versterken.

Vanuit de SPP sessies kun je met een gedeelde blik aan de slag met:

  • Werving en Selectie
  • Opleiden en Ontwikkelen
  • Arbeidsmarktcommunicatie
  • HR beleid
  • Leiderschap
  • Personeelsbegroting
  • Organisatiecultuur

Strategische Personeelsplanning klinkt als een langdurig en ingewikkeld traject, dat hoeft het zeker niet te zijn. Aan de hand van de huidige situatie van jouw organisatie kunnen wij een voorstel maken bij de wensen. Groots en meeslepend of klein en praktisch, maar vooral, van toegevoegde waarde voor jouw organisatie.