Doelgroepgericht werven

Doelgroepgericht werven

Het einde van de zomervakantie nadert en de bewegingen op de arbeidsmarkt zijn alweer in volle gang. De krapte in verschillende beroepsgroepen is merkbaar en de ‘strijd’ om nieuwe medewerkers gaat los.

Hoe acteert jouw organisatie in deze markt? Een vacature op alle jobboards en social media plaatsen, vergoten van het advertentiebudget of post and pray?  Helaas werkt dat niet meer in deze tijd. Toekomstgerichte bedrijven werken vanuit een pro-actieve benadering. Doelgroepgericht werven is daar een onderdeel van. Met doelgroepgericht werven probeer je inzicht te krijgen in de kandidaten die je zoekt en daar specifiek je arbeidsmarktcommunicatie op af te stemmen.

Het in kaart brengen van je doelgroep of persona is nodig om te weten wat het profiel van je ideale kandidaat is en waar deze zich bevindt. Je gaat verdiepend onderzoek doen naar de kenmerken en drijfveren van deze kandidaat. Welke doelen en verwachtingen heeft deze wanneer hij/zij op zoek is naar een nieuwe baan, op welke markt bevindt deze zich en hoeveel gelijkwaardige vacatures zijn er. Daarnaast kun je je ook verdiepen in de andere werkgevers die zich op hetzelfde speelveld bevinden en zeker niet onbelangrijk, de latent zoekende kandidaten op deze markt.

Met dit totaal beeld kun je een goede afweging maken van het gebruik van pull factoren in je wervingstekst (het creëren van passende content), het aanbod van de arbeidsmarktvoorwaarden, maar ook de keuze van wervingskanalen.

Hoe doe je dat?

Het in kaart brengen van de persona’s en de arbeidsmarkt is een tijdrovende klus, maar wel een die nodig is op deze arbeidsmarkt en een die uiteindelijk ook de beste kandidaten oplevert.

Je inleven in een kandidaat, zijn/haar denkwereld en hoe jouw organisatie daarbij kan passen is altijd een goed idee en het helpt vaak ook om intern (recruitment, HR en management) een gedragen beeld te laten krijgen van de gewenste kandidaat. Je kunt dit doen door gesprekken met interne en externe medewerkers en bijvoorbeeld het (laten) uitvoeren van een marktonderzoek.

Er zijn ook landelijke organisaties die zich richten op recruitmentdata. Vanuit ‘Klaar voor Morgen’ beschikken wij over de meest actuele informatie en kunnen wij je vanuit onze werving en selectietak ondersteunen bij het werven & searchen van de kandidaat voor jouw functie en organisatie. Dit doen wij door gebruik te maken van deze data (op functieniveau) en daarbij ondersteuning te bieden in het nemen van verantwoorde en data driven beslissingen in deze veranderende arbeidsmarkt. Direct inzicht in jouw doelgroep zodat we snel, gericht en effectief kunnen werven en searchen.

Meer weten? Neem dan contact met ons op. We nemen je graag mee in de wereld van toekomstgericht recruitment.